Kuvateksti

Airozon 5000 
-laitteen laajaan käyttöalueeseen kuuluu 
moottoriajoneuvojen käsittely, desinfiointi esimerkiksi homevaurioiden 
yhteydessä, palonhajun ja kemikaalien hävittäminen huoneista, huonekaluista, 
tekstiileistä, mädän hajun hävittäminen vesivahinkokohteista ja äärimmäisten 
itsepintaisten hajumolekyylien neutralisointi (esim. aminohapot/proteiinit 
butaanihappo ja amiinit kuten virtsa), joka on hankalaa muilla laitteilla.

  • Käyttöalue: 10 - 40 
  • Ilmavirta noin: 340 m³/h
  • Otsoniteho noin: 5 000 mg/h